tata essay priya shukla 1st, muskan suryavanshi 2nd, saumya jain 3rd

winners of tata essay competition were

Topic ;--------------- India's achievement in 70 years.

1.Priya Shukla               -----------     PCB

2. Muskan Suryavanshi ---------         PCM

3. Saumya Jain            --------          Commerce